FASHION BLOGGERS 2YOUNGS & Gabriella Kim

Korean fashion bloggers 2YOUNGS & Gabriella Kim @ SEOUL DDP for YOHANIX 2016SS runway.

2YOUNGS in YOHANIX 2015FW CHAIN MTM & CHAIN LEGGING

Gabriella Kim in YOHANIX 2015FW WING SAFARI

15FW 2YOUNGS MSGABBYS 1 15FW 2YOUNGS MSGABBYS 2 15FW 2YOUNGS MSGABBYS 415FW 2YOUNGS MSGABBYS 3